LEISURE SELECT uw specialist voor de vrijetijdssector


Menskracht voor de vrijetijdssector

Met recht kan worden gesteld dat ‘leisure’ een domein is geworden voor nieuwe investerin­gen en werkgelegenheid. Vandaag de dag  onder­kennen we de stuwende werking van de vrije tijd op de regionale en lokale economie. Ook overheden, ondernemingen en opleidingen investeren daarom in beleid, produktverbetering én -vernieuwing.  Leisure Select speelt daarop in. Via Leisure Select kan men eenvoudig worden voorzien in (tijdelijke) behoefte aan medewerkers met een specialisme in de vrijetijdssector.

Wij werken met name voor overhe­den, musea, sportvoorzieningen, recreatie­schappen, sportbonden, congres-organisa­tiebureaus, dagattrac­ties, evenementenor­ganisa­ties, beursorganisaties, hotellerie, poppodia, reisbureaus, theaterge­zelschappen, bungalowparken en kampeerbedrijven,

Leisure Select zoekt, selecteert en detacheert MBO+, HBO-ers en academici voor (semi)overheden en bedrijven. Met als specialisme personeel voor de vrijetijdssecto­ren toerisme, recreatie, evenementen en Horeca. Daar is behoefte aan want door schade en schande heeft men ervaren dat een vrijetijd­sprodukt geen simpele fysieke entiteit is, maar onderdeel van een complex systeem. Een systeem dat aantrek­kingskracht uitoefent op mensen met verschil­lende achtergronden, smaak en behoeften. Een systeem dat voor een belang­rijk deel vorm krijgt door service, vriendelijkheid, doorpakken en gastvrij­heid. Kortom, door de menselijke factor in uitvoering en management. Dit stelt bijzondere eisen aan het ‘human resource beleid’ van alle spelers actief in de vrijetijdsindustrie.

Leisure Select ondersteunt deze organisaties door als liaison op te treden waar het gaat om de invulling van dat beleid, in combinatie met het zoeken, selecteren, detacheren en het verzorgen van de personele administratie. Daartoe is het dienstenpakket opgebouwd uit Werving en Selectie, Detachering en Payrolling.

    Onder vrijetijdsindustrie worden verstaan overhe­den, musea, sportvoorzieningen, recreatie­schappen, sportbonden, congres-organisa­tiebureaus, dagattrac­ties,     evenementenor­ganisa­ties, beursorganisaties, hotellerie, lucht­vaartmaat­schappijen, poppodia, reisbureaus, theaterge­zelschappen, bungalowparken, kampeerbedrijven, touroperators, verkeersbureaus, samenwerkingsverbanden, spitsorganisaties en (promotie)VVV’s.